PRIVLAKA

Službeni dokumenti

Opće informacije

Turistička zajednica općine Privlaka je pravna osoba čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim neposredno povezanim djelatnostima sa područja općine Privlaka.

Tijela Turističke zajednice općine Privlaka su Skupština, Turističko vijeće i predsjednik.
Predsjednik:
Gašpar Begonja
Direktorica Turističkog ureda:
Iva Zorić Sarađen
Adresa:
Ivana Pavla II br. 46, 23 233 Privlaka
Telefon:
+385 23 367 468
Fax:
+385 23 366 634
E-mail:
tzo.privlaka@zd.t-com.hr

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Općine Privlaka uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 38/11).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Privlaka.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

• na adresu: Turistička zajednica Općine Privlaka, Ivana Pavla II br. 46, 23 233 Privlaka
• na fax broj: 023/366 634
• elektroničkom poštom: tzo.privlaka@zd.t-com.hr
• donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice Općine Privlaka radnim danom od 8:00 do 15:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac
• Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
• Zakon o pravu na pristup informacijama

Službenik za informiranje: Ana Šango, tel. 023/367 468

How to enter Croatia Logo