PRIVLAKA

Obavijest za vlasnike vikend kuća

Obavijest za vlasnike kuća ili stanova za odmor TZ Općine Privlaka

  • Turističku pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu.
  • Turistička pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju. Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70%.
  • Članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.
  • Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Paušalni iznos turističke pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.
  • Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti turističku pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka.
  • Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.
  • Odredbe se primjenjuju na hrvatske državljane i državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Paušalno plaćanje turističke pristojbe:

Turistička pristojba u kunamaTuristička pristojba u kunama
Razred turističkog mjestaZa dva člana (po osobi)Za svakog sljedećeg člana (po osobi)
B60,0025,00


Turistička pristojba u kunama po osobi i noćenju:

Razdoblje01.04. do 30.09.Ostalo razdoblje
Iznos turističke pristojbe10,00 kn7,00 kn
Stay Safe Croatia How to enter Croatia Logo Covid Testing Zadar