PRIVLAKA

Obavijest za vlasnike vikend kuća

Obavijest za vlasnike kuća ili stanova za odmor TZ Općine Privlaka

 • Turističku pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu.
 • Turistička pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju. Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70%.
 • Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Paušalni iznos turističke pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine. Obveza prijave i odjave ne prestaje plaćanjem paušalnog iznosa, vlasnik i ostali članovi uže obitelji dužni su se prijaviti svakim dolaskom i odlaskom u kuću ili stan za odmor.
 • Članovima uže obitelji smatraju se: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.
 • Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti turističku pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka.
 • Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak. Prijava i odjava se obavljaju putem informacijskog sustava za prijavu i odjavu – sustav eVisitor www.evisitor.hr ili neposredno u Turističkoj zajednici.
 • Pristupne podatke za sustav eVisitor dodjeljuje nadležna Turistička zajednica, a uključuju korisničko ime, lozinku i TAN listu.
 • Odredbe se primjenjuju na hrvatske državljane i državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Paušalno plaćanje turističke pristojbe:

Turistička pristojbaTuristička pristojba
Razred turističkog mjestaZa dva člana (po osobi)Za svakog sljedećeg člana (po osobi)
B9 €
3,50 €


Turistička pristojba po osobi i noćenju:

Turistička pristojba po osobi i noćenju, za razdoblje glavne sezone 15.06.-15.09. iznosi 1,33 € .

 • Djeca do 12 godina - ne plaćaju
 • Djeca od 12-18 godina - 50%
 • Vlasnik kuće ili stana za odmor i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70% što iznosi 0,40 € po osobi i noćenju.
 • Turistička pristojba može se uplatiti uplatnicom na račun turističke zajednice.
 • Uplatnice za uplatu turističke pristojbe moguće je preuzeti iz sustava eVisitor.
Stay Safe Croatia How to enter Croatia Logo Covid Testing Zadar