PRIVLAKA

Kutak za iznajmljivače

TURISTIČKA PRISTOJBA ZA 2024. GODINU

TZ Općine Privlaka
Turistička pristojba za 2024. godinu, utvrđuje se u sljedećim iznosima:

TURISTIČKA PRISTOJBA PO OSOBI I NOĆENJU:

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po osobi:

Razdoblje01.04. do 30.09.Ostalo razdoblje
Iznos turističke pristojbe1,50 €1,50 €

Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) po osobi:

Razdoblje01.04. do 30.09.Ostalo razdoblje
Iznos turističke pristojbe1,50 €
1,33 €

UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE

Nakon ishodovanja Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan:

1. Vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda.
Ploče se naručuju kod ovlaštenih proizvođača. Zahtjevu za ploču prilaže se kopija rješenja o kategorizaciji i kopija uplatnice. Na području Zadarske županije ovlašteni proizvođač je
• ROBI svjetleće reklame, Zadar, Put Nina 143, tel. 023/220-655, fax 023/220-654, e-mail: reklame.mikic@gmail.com

2. Istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju da je turistička pristojba uključena u cijenu te se pridržavati istaknutih cijena.

3. Utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada imati u objektu te na zahtjev normativ predočiti gostu.

4. Izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija.

5. Voditi knjigu Evidencija o prometu (obrazac EP). Evidencija o prometu je evidencija o izdanim računima, a vodi se kronološki prema nadnevku izdanih računa, i to posebno za svaku kalendarsku godinu. Građanin-iznajmljivač kao porezni obveznik dužan je u Evidenciji o prometu na kraju svakog dana evidentirati sve izdane račune, bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne.

6. Voditi popis gostiju. Popis gostiju vodi se putem sustava eVisitor u elektroničkom obliku.

7. Omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

8. Ako pruža usluge doručka, ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima o hrani, osim postupka upisa u upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom

9. Pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda.

10. Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda.

11. Iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja alkohola osobama mlađim od 18 godina.

12. Za svaki apartman u objektu izložiti plan evakuacije, na unutarnjoj strani ulaznih vrata ili u neposrednoj blizini. To može biti i tlocrt smještajne jedinice na kojem je potrebno označiti smjer izlaska iz apartmana ili zgrade, znakom „Izlaz-Exit“.

13. Istaknuti na vidljivom mjestu kutiju prve pomoći, jednu za čitavi objekt.

14. Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata po dolasku prijaviti u sustav eVisitor sve osobe kojima pruža uslugu noćenja, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak. Prijava i odjava turista obavlja se putem izravnog pristupa sustavu eVisitor. Putem sustava eVisitor ujedno se vodi i popis gostiju.

On-line prijava: www.evisitor.hr

15. Iznajmljivač je dužan platiti godišnji paušalni iznos turističke pristojbe.

Paušal turističke pristojbe plaća se prema registriranim glavnim i pomoćnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Paušalni iznos turističke pristojbe može se uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Iznosi turističke pristojbe za 2024. godinu:

Smještaj u domaćinstvu po krevetu (za svaki krevet - glavni i pomoćni)Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu - po krevetu
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe48,00 €35,00 €
Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicuSmještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe68,00 €35,00 €

Primatelj: TZ Općine Privlaka
Broj računa primatelja: HR5810010051757404744
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača i šifra objekta
Opis plaćanja: uplata paušalnog iznosa turističke pristojbe

16. Iznajmljivač je dužan platiti godišnji paušalni iznos turističke članarine turističkoj zajednici. Paušal turističke članarine plaća se prema registriranim glavnim i pomoćnim krevetima. Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine po glavnom krevetu iznosi 5,97 €, a po pomoćnom krevetu umanjuje se za 50% te iznosi 2,99 . Paušalni iznos turističke članarine može se uplatiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

 • Smještaj u domaćinstvu u objektu vrste kamp i kamp odmorište - za svaku smještajnu jedinicu - 10,62
 • Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektu vrste kamp i kamp odmorište - za svaku smještajnu jedinicu - 7,96

Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak najvećeg broja kreveta, odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp odmorištu i u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni Rješenjem za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u i iznosa članarine.

  Podaci za plaćanje turističke članarine: 

  Primatelj: TZ Općine Privlaka 

  Broj računa primatelja: HR2010010051757427156

  Model: HR67

  Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača

  Opis plaćanja: Uplata turističke članarine

  Obveznici turističke članarine dužni su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ 2. Rok za podnošenje obrasca TZ 2 je 15. siječnja 2024. godine.

  * Iznimno, osobe koje će rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u prvi put ishoditi u tekućoj godini podnose Obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, a godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

  Obrazac TZ 2.docx

  17. Iznajmljivač je dužan prijaviti se u Registar poreznih obveznika u roku 8 dana od dana izdavanja Rješenja – obrazac RPO-1.

  18. Iznajmljivač je dužan platiti godišnji paušalni iznos poreza na dohodak.

  Uplate se vrše tromjesečno na temelju Rješenja Porezne uprave.

  Datumi dospijeća: 31.03., 30.06., 30.09. i 31.12.

  Visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu: 46,45

  19. Iznajmljivač je dužan obračunati i platiti PDV na proviziju stranih posrednika (npr. ukoliko poslujete sa Booking.com ili Airbnb dužni ste plaćati 25% PDV-a na agencijske provizije). PDV se može prijaviti koristeći knjigovodstvene usluge, usluge FINA-e ili ga možete obračunati sami i podnijeti prijavu putem servisa e-Porezna.

  Prikupljanje osobnih podataka radi evidentiranja u sustavu eVisitor

  Korisni obrasci:

  Cjenik

  Obrazac EP

  Obrazac RPO-1

  Obrazac TZ

  Kućni red

  Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

  Odjava odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

  Zahtjev-pomoćni kreveti / smanjenje, brisanje i upis

  Korisne službe:

  • Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i turizam, Ulica kralja Stjepana Držislava 1, 23000 Zadar, tel: 023/350-144; 350-145; 350-182, zadarska-zupanija.hr
  • Porezna uprava Zadar, Ante Starčevića 9, 23000 Zadar, tel. 023/350-150, tel2: 023/350-144, tel3: 023/350-145
  Stay Safe Croatia How to enter Croatia Logo Covid Testing Zadar