PRIVLAKA

On-line prijava gostiju

ON-LINE PRIJAVA GOSTIJU

Od 01.01.2016.g. stupa na snagu novi Pravilnik o načinu i vođenju popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici(NN 126/15).

Sukladno ovom Pravilniku prijava i odjava gostiju u Hrvatskoj će se od 01.01.2016. godine vršiti ISKLJUČIVO putem jedinstvenog informacijskog sustava eVisitor. Sustav eVisitor je web aplikacija koja je za korisnike besplatna, dostupna je putem interneta bez potrebe za instaliranjem na računalo.

Obveznici postupanja po ovom Pravilniku su sve pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja odnosno svi iznajmljivači na području Republike Hrvatske te će prijavu i odjavu turista obavljati putem izravnog pristupa sustavu eVisitor.

Za potrebe registriranja u sustav eVisitor potrebno je da iznajmljivač u Turistički ured TZO Privlaka dostavi kopiju Rješenja o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga smještaja i osobnu iskaznicu.

Rješenje se može dostaviti na jedan od slijedećih načina: - poštom, na adresu Turistička zajednica Općine Privlaka, Ivana Pavla II 46, 23233 Privlaka - osobno, radnim danom od 08.00-15.00h - putem e-maila, na adresu tzo.privlaka@zd.t-com.hr Obavezno je donijeti sva Rješenja koja iznajmljivač posjeduje.

Pored registracije objekta u sustav putem unosa Rješenja a PRIJE početka prijavljivanja turista u objektu, obavezan je dolazak osobno vlasnika/direktora objekta u Turistički ured sa osobnom iskaznicom radi preuzimanja vlastitih pristupnih podataka za korištenje sustava(lozinka i TAN lista pristupnih brojeva). Opunomoćene osobe moraju imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe.

Osnovne informacije o sustavu te informativni letci sa uputama za korisnike se nalaze na web stranici business.croatia.hr i youtube kanalu: youtube.com.

TZO Privlaka je za iznajmljivače sa svog područja osigurala i tiskane letke sa uputama o korištenju sustava.

Informativni letci za obveznike:
Prezentacija eVisitor
Obveznik-Prijava i odjava turista
Obveznik-Uređivanje objekta
Obveznik-Poništavanje izmjena
Obveznik-Financije

Prijava gostiju
Stay Safe Croatia How to enter Croatia Logo Covid Testing Zadar