PRIVLAKA

Prijetvor Sokolara u vodu

Vila Prislavka s bogom mora Protejem imala je dva sina, Sokolara i Novaka. Sokolar se svim srcem zaljubio u Jagicu, ali i ona u njega. Jagičina najbolja prijateljica Ružica odlučila je pridobiti Sokolara za sebe. Otrovala je Jagicu koja je ubrzo umrla.Venera, božica ljubavi, pretvorila je Jagicu u jagodu.Sokolar je svojim suzama natopio voljenu jagodu. Majčine tople riječi, da će mu pronaći najljepšu i najplemenitiju dragu, nisu ga mogle utješiti. Mladić se, shrvan tugom i boli, na majčinom krilu pretvorio u vodu. Ta voda, i danas, nosi njegovo ime Sokolar (bunar u Privlaci).

Petar Zoranić, Planine – Pripovijest o prijetvoru Sokolara u vodu, a Jagice i Ružice u cvijeće

Stay Safe Croatia How to enter Croatia Logo Covid Testing Zadar