PRIVLAKA

Bunari i jabuka

Privlački dječaci često su se, kako bi se zabavili, utrkivali s jabukom. Postoji predaja koja kaže da će jabuka, koja se baci u jedan od privlačkih bunara, prije doći do obale mora nego onaj koji ju je bacio. 

Onaj koji ju je bacio uputio bi se prema obali pješice, a jabuka bi, podzemnim vodama i njihovim strujama, prva stigla i isplivala pored obale, čekajući znatiželjnog tragača.

Stay Safe Croatia How to enter Croatia Logo Covid Testing Zadar