Obavijest za vlasnike vikend kuća

Obavijest za vlasnike kuća ili stanova za odmor TZ Općine Privlaka

* Boravišnu pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu.
* Boravišna pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju. Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%.
* Članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.
* Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Paušalni iznos boravišne pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.
* Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka.
* Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.
* Odredbe se primjenjuju na hrvatske državljane i državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

PAUŠALNO PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE:

  Boravišna pristojba u kunama Boravišna pristojba u kunama
Razred turističkog mjesta Za dva člana (po osobi) Za svakog sljedećeg člana (po osobi)
B 45,00 20,00

BORAVIŠNA PRISTOJBA U KUNAMA PO OSOBI I NOĆENJU:

Glavna sezona
01.01. – 31.12.
6,00 kn Djeca do 12 godina – ne plaćaju
Djeca od 12-18 godina – 50%
PPS365 www.zadar.hr www.zadarbikemagic.com www.croatia.hr Welcome - obiteljski smještaj s oznakom kvalitete www.pointerstravel.com